top of page

אבחונים

אבחון הוא חלק בסיסי ומקדים לכל התערבות טיפולית. יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם נדרשת הערכה רחבה ומסמך רשמי לצורך פניה לגורמים שונים (בתי ספר, משרד החינוך, בתי משפט וגופים ממשלתיים שונים). בהמשך לכך, אנחנו עורכים סוגים שונים של אבחונים (מגיל ביה"ס היסודי ועד למבוגרים) בהתאם לצורך

1. אבחון קשב ממוחשב (MOXO)

אבחון קצר שנערך במפגש יחיד. האבחון כולל ראיון קצר וביצוע מטלת מחשב קצרה (כ-15 דקות). בסיום תהליך ההערכה תקבלו חוו"ד קצרה לגבי הסבירות להפרעת קשב (ADHD) והמלצות להמשך. חשוב לציין שאיננו עוסקים במתן תרופות אלא באבחון הפרעת קשב וריכוז על רקע נוירולוגי (ADHD). במידה וממצאי האבחון יצביעו על סבירות גבוהה להפרעת קשב וריכוז, תופנו להמשך הערכה נוירולוגית.

2. אבחון פסיכו דידקטי

האבחון הרחב והמקיף ביותר לצורך ביה"ס או לצורך לימודים אקדמיים. מטרת האבחון להעריך את הגורמים לקשיים בביה"ס והמלצה על דרכי התמודדות עימם. האבחון נמשך כ-5 שעות (לכל הפחות בשני מפגשים). במהלך האבחון המאובחנים מבצעים סוללה רחבה של מבחנים. באבחון ילדים ומתבגרים, בנוסף למפגשים עימם, יתקיימו שני מפגשים עם ההורים לצורך איסוף מידע (בתחילת האבחון) ומתן משוב (בסיומו). 

בסיום האבחון, ההורים או המאובחן/ת (במידה והוא מעל גיל 18), מקבלים לידיהם דו"ח אבחון מפורט המתאר את היכולות בתחומים הלימודיים השונים (תפקודי חשיבה שונים, רמת הידע נרכש בתחומי הליבה, תפקוד רגשי).

3. אבחון נוירו פסיכולוגי

אבחון המתבצע בעקבות חבלת ראש בעלת השפעה על תפקודי האדם השונים. האבחון מסייע להעריך את מצבו של האדם בעקבות פגיעת הראש ולעיתים קרובות הוא נעשה גם לצורך פנייה לגופים ממשלתיים שונים כגון: בתי משפט, ביטוח לאומי ועוד. האבחון דומה לאבחון פסיכו דידקטי אך דורש מיומנות ייחודית על רקע מורכבות ההשפעות של פגיעות ראש. משך האבחון כ 5 שעות והוא מתבצע במספר מפגשים. בסיום האבחון, מתקיימת שיחת משוב ובמהלכה נמסר דו"ח אבחון מפורט המתאר את יכולותיו של הנבדק בתחומים השונים (תפקודי חשיבה שונים, רמת הידע הנרכש בתחומי השפה ותפקוד רגשי). 

4. אבחון פסיכו דיאגנוסטי​

אבחון פסיכו דיאגנוסטי נעשה לצורך הערכה אישיותית כוללת (תפקודי חשיבה ועולם רגשי - התנהגותי). במרבית המקרים, האבחון נעשה עבור גורמים ממשלתיים שונים (כגון: בתי משפט, גורמי רווחה וכו.). האבחון נמשך כ-4 שעות במהלכם נעשה שימוש בכלי אבחון שונים להערכת תפקודי חשיבה והערכה אישיותית – רגשית. בסיום האבחון מתקיים מפגש משוב ובו תקבלו דו"ח הערכה המפרט את ממצאי האבחון.

bottom of page