• אלון בר

להרגיש את המטופל, לחשוב (גם) על המחקר (2010),